HAKLARIMI BİLİYORUM, BİLEREK YÜRÜYÜRUM (2014-2015)

AKUT Vakfı’nın Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projesi; ilköğretim çağındaki çocukların, kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, başkalarının haklarına saygı duyması, güvenli yaşam farkındalığı edinmesi kazanımlarıyla bir eğitim müfredatı geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

AKUT Vakfı, Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ortaklığı ile gerçekleşen projeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvalarında yaşayan 10-15 yaş arası gençler katılmıştır. İstanbul’daki 4 kurumda gerçekleşen beşer günlük eğitimlerle 200 çocuğa ulaşılmıştır. Aynı zamanda proje kapsamında çocuk hakları konusunu ele alan bir kutu oyunu geliştirilmiş ve bir çalıştay düzenlenmiştir.